RUDOLF DESIGN

Akademski kipar Zlato Rudolf je zaključil študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Diplomiral je pri profesorju Slavku Tihcu in že kot študent za svoj inovativni opus v razvoju organskih oblik prejel študentsko Prešernovo nagrado. Je eden redkih slovenskih kiparjev, ki svoje skulpture klešejo v kamen. Avtorska dela zaznamuje prepoznaven slog, ki reflektira širši arhitekturni nazor Zlata Rudolfa. Fontane, skulpture, kamine, arhitekture itd. funkcionalno in logično umesti v prostor tako, da se zlijejo v estetsko dovršeno celoto.

Središče njegovega raziskovanja in ustvarjanja je povsem nova arhitekturna likovna oblika, ki ni podvržena nobeni znani, formulirani in že videni formi. Prostorske linije, oblike, barve in materiali se organsko zlivajo z naravo.

Njegove vizije se daleč od akademskega realizma odražajo v iluzionizmu prostora, ki pa je zaradi svoje likovne izjemnosti lahko še bolj realističen.

Po želji naročnika se ročno izkleše kamine, fontane, vodnjake, kipe in skulpture iz kateregakoli naravnega materiala. Izdela se lahko tudi projekt, ki ga izvajajo drugi strokovnjaki pod njegovim vodstvom.